Färdplan2045

Lär dig mer om Färdplan 2045

Vi förklarar begreppet och vad det innebär.

Ladda ner vår PDF med överskådlig information om Färdplan 2045.

  • Vad är Färdplan 2045
  • Mål och strategier
  • Optimera bidrar till Färdplan 2045